4 listopada 2012

Jak przebiega konsultacja w sprawie niepłodności

Lekarz przeprowadza wywiad i następnie badanie obojga partnerów.